PN - Hỏi: Tôi nuôi đứa cháu gọi bằng cô ruột khi cháu mới hai tuổi vì cha mẹ cháu bị tai nạn giao thông qua đời. Nay tôi vừa phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo, sợ không đủ điều kiện tiếp tục nuôi cháu. Xin hỏi, trường hợp cháu tôi có được hưởng chế độ gì hay không?

Phùng Thị Tâm (Q.Thủ Đức)

Trả lời: Cháu của chị là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ nên thuộc đối tượng được bảo trợ xã hội theo Nghị định (NĐ) 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

Hiện trẻ em mồ côi như trên được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại NĐ 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung NĐ 67/2007/NĐ-CP. Khoản 4 điều 1 NĐ 13/2010/NĐ-CP quy định:

“Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng là 180.000đ (hệ số 1); khi mức sống tối thiểu của dân cư thay đổi thì mức chuẩn trợ cấp xã hội cũng được điều chỉnh cho phù hợp”.

Các cháu được cấp thẻ bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe. Khoản 5 điều 1 NĐ 13/2010/NĐ-CP quy định:

“Đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, gồm:

Các đối tượng tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 6 điều 4 NĐ số 67/2007/NĐ-CP; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng quy định tại khoản 7 điều 4 NĐ số 67/2007/NĐ-CP và trẻ em là con của người đơn thân quy định tại khoản 9 điều 4 NĐ số 67/2007/NĐ-CP”.

Các cháu được tạo điều kiện học văn hóa miễn phí. Điều 10 NĐ số 67/2007/NĐ-CP quy định:

“Ngoài được hưởng khoản trợ cấp hàng tháng theo quy định tại điều 7 NĐ này, các đối tượng nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6; trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nêu tại khoản 7 nuôi dưỡng, người tàn tật không có khả năng tự phục vụ trong hộ gia đình nêu tại khoản 8; trẻ em là con của người đơn thân nêu tại khoản 9 điều 4 NĐ này còn được hưởng thêm các khoản trợ giúp sau:

1. Các đối tượng đang học văn hóa, học nghề được miễn, giảm học phí, được cấp sách, vở, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật”.

Chị cần liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về chế độ bảo trợ xã hội cho cháu.

LS Trương Thị Hòa
(Đoàn Luật sư TP.HCM)