CHDCND Triều Tiên từ chối đề xuất trên giữa lúc căng thẳng lên cao liên quan tới khả năng Bình Nhưỡng tiến hành thử tên lửa.