Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội tổ chức lập đôi tàu QB1/QB2 từ Hà Nội đến Đồng Hới và ngược lại.

Tàu QB1 sẽ chạy tại Hà Nội từ ngày 27/4, tàu QB2 chạy tại ga Đồng Hới ngày 1/5. Tàu QB1/QB2 chỉ đỗ nhận trả khách tại ga Hà Nội và Đồng Hới.

Tàu QB1 xuất phát tại Hà Nội lúc 20 giờ 05, đến Đồng Hới lúc 8 giờ 25; tàu QB2 xuất phát tại Đồng Hới lúc 16 giờ 25, đến Hà Nội lúc 5 giờ 20.

Tàu Hà Nội-Đồng Hới có giá vé ngồi mềm điều hòa là 365.000 đồng/vé; vé nằm điều hòa có giá vé từ 500.000-650.000 đồng/vé./.

Uông Lam (TTXVN)