Vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực quán karaoke ở địa chỉ 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1/11 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại quán karaoke ở địa chỉ số 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 1

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 2

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 3

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 4

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 5

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 6

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 7

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 8

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 9

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 10

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 11

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 12

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 13

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 14

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 15

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 16

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 17

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 18

Hiện trường vụ cháy. (PV/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 19

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 20

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 21

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 22

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 23

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 24

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 25

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 26

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 27

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 28

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chay lon tai quan karaoke Kevin tren duong Tran Thai Tong - Anh 29

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)