Loại tội phạm hiếp dâm ở huyện Châu Phú (An Giang) có chiều hướng gia tăng. Điều nhức nhối là trong các vụ hiếp dâm gần đây không chỉ xảy ra ở trẻ em mà kể cả với các phụ nữ tuổi lục tuần. Hầu như các vụ hiếp dâm xảy ra kẻ phạm tội và bị hại không hề xa lạ gì với nhau, có mối quan hệ thâm tình với nhau.