Cùng với núi Đọi, sông Châu hay còn gọi là Châu Giang được coi là biểu tượng thiên nhiên của tỉnh Hà Nam, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm thi ca và là tên của tạp chí văn nghệ tỉnh. Vậy mà Châu Giang sắp trở thành sông “chết”...