Làn sóng biểu tình của ngư dân, nông dân và tài xế xe tải chống giá dầu tăng cao lan rộng tại châu Âu đã khiến các nhà lãnh đạo đau đầu.