Các bộ trưởng EU hôm 27.5 đã kêu gọi EU trợ giúp trực tiếp cho các đối tượng bị tác động mạnh của cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu.