Một công trình nghiên cứu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố 5/12 dự đoán từ nay đến năm 2070, ít nhất 150 triệu người sống tại các thành phố ven biển, chủ yếu ở khu vực châu Á, sẽ bị ảnh hưởng của tình trạng ngập lụt do bão và nước biển dâng cao