(CafeF) - Hiện nay tình hình tại một số nơi đã trở nên bất ổn, một số nước xuất khẩu gạo lớn hết sức khó khăn để cân bằng giữa xuất khẩu và nhu cầu nội địa.