(Chinhphu.vn) - Bốn giải pháp ưu tiên trong ngắn hạn nhưng có tác động trong dài hạn đã được xác định gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô; đánh giá tác động, hiệu quả của gói kích thích kinh tế; đẩy nhanh thực hiện Đề án 30; thành lập Hội đồng tư vấn kinh tế hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

Đó là 4 giải pháp ưu tiên được đề ra trong Dự thảo Đề án "Những giải pháp chính sách để nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế" do Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện đã được đưa ra hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà kinh tế và cơ quan chuyên môn tại Hà Nội, ngày 27/11. Hội thảo đã nhất trí với 10 kiến nghị chính sách mà Dự thảo đề xuất để nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú là cần nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư công, hướng vào nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia thay vì quá chú trọng mục đích tăng trưởng nhanh. Một số ý kiến cho rằng cần đánh giá khách quan hơn, làm rõ hơn các nguyên nhân từ chính sách để từ đó có những biện pháp khắc phục hiệu quả. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu tình trạng ô nhiễm môi trường không giải quyết được thì không những tăng trưởng sẽ chậm lại mà chi phí giải quyết vấn đề môi trường sẽ rất lớn. Và như vậy, cần phân tích rõ tăng trưởng lấy bao nhiêu phần từ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Và cũng có kiến nghị rằng, CIEM nên kết hợp Đề án này với Đề án tái cơ cấu nền kinh tế và Đề án nâng cao chất lượng cạnh tranh. Hà Lực (Theo VNA)