Đọc bài “Kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM (khóa VII): Tăng GDP nhưng chất lượng cuộc sống chưa tăng” đăng trên Pháp Luật TP.HCM hôm qua, tôi thấy thấm thía vô cùng.