(Zing) - Charlotte Church mới có đứa con thứ hai nhưng cô không định dừng lại ở đó.