Mọi công sức và nỗ lực của Cameron Ross cuối cùng cũng được đền đáp bằng cái gật đầu của bạn gái McKenzie Parker.

Phương Thảo