(HNM) - Đây là giải điền kinh danh giá nhất châu Á, thuộc hệ thống thi đấu chính thức của LĐ Điền kinh thế giới và Hiệp hội Điền kinh châu Á, là cơ sở để đạt chuẩn tham dự các kỳ Olympic, được tổ chức 3 chặng thi đấu tại các địa điểm khác nhau mỗi năm 1 lần.