Vợ bác thế là phúc đức rồi còn gì ? May là bác không lấy phải ... em . Đùa tí :Laughing:

Vợ bác thế là phúc đức rồi còn gì ? May là bác không lấy phải ... em . Đùa tí :Laughing: