Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Ủy viên Bộ Chính trị - Đại tướng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang chính thức trở thành Chủ tịch nước mới. BizLIVE xin giới thiệu Infographic tiểu sử tân Chủ tịch nước.