Cạnh tranh với các nàng thơ đầy quyến rũ như Brittney Palmer, Carly Baker, Mercedes Terrell và Jhenny Andrade, tình cũ Neymar Arianny Celeste đã trở thành nữ thần của MMA.

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 1

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 2

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 3

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 4

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 5

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 6

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 7

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 8

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 9

Chan dung nang Ring-girl nong bong nhat lang MMA - Anh 10

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 16:30 28/08/2016