ANTT.VN – Ông Bùi Ngọc Bảo được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong ĐHCĐ đầu tiên của Tập đoàn này được tổ chức vào hồi cuối tháng 11/ 2011, ông cũng là người đại diện 19,99% phần vốn Nhà nước tại tập đoàn này.

Chan dung Chu tich Petrolimex kiem Chu tich PGBank - Anh 1

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex. (Ảnh: internet)

Ngày 20/11/2011, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex. Đây là đại hội cổ đông đầu tiên sau khi tiến hành cổ phần hóa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Tại đại hội, cổ đông đã thống nhất bầu ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Ông Bùi Ngọc Bảo hiện là người đại diện 19,99% phần vốn Nhà nước tại Petrolimex.

Ông Bùi Ngọc Bảo sinh ngày 19/04/1958, là Tiến sỹ Kinh tế. Ngoài việc nắm giữ vị trí cao nhất tại Petrolimex, ông Bảo cũng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) từ tháng 06/2010. Ngày 22/5/2015, ngân hàng này đã chính thức ký kết Bộ hồ sơ sáp nhập vào với VietinBank . Hai bên cũng đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập do ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT PGBank làm trưởng ban chỉ đạo.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Petrolimex được tổ chức hôm 23/6, ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT Petrolimex đã trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao các thành viên Ban kiểm soát 2015 và tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Theo đó, tổng quỹ tiền lương và thù lao của hội đồng năm 2015 là hơn 3,7 tỷ đồng; tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2015 gần 2,3 tỷ đồng, bằng 93,87% quỹ tiền lương được thông qua do có một thành viên nghỉ hưu. Như vậy, năm 2015 Petrolimex dành khoảng 6 tỷ đồng để trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, tương đương bình quân 462 triệu đồng một người.

Tại Đại hội, cổ đông Petrolimex đã nhất trí thông qua phương án trả lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, dự kiến hơn 7,6 tỷ đồng (trong đó gần 4,9 tỷ đồng là tiền lương, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và gần 2,8 tỷ đồng cho Ban kiểm soát). Với phương án chi trả này, bình quân mỗi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Petrolimex sẽ nhận khoảng 586 triệu đồng.

PV (th)