(TNTS) Lần đầu tiên, kỹ thuật chẩn đoán cao cấp PET/CT giúp chẩn đoán chính xác một số bệnh hiểm nghèo đã được ứng dụng trong nước.