(VietNamNet) - Chỉ cần nguời khám bệnh ngồi xòe bàn tay cho "bác sĩ" chích kim điện sau 5 phút là có thể chẩn đoán ra một "ổ bệnh".

- Khám bệnh chỉ với một máy điện, một kim chích điện và 5 năm phút chẩn đoán là vị " bác sĩ" có thể liệt kê cả một đống bệnh, nhưng tất cả đều được chữa trị bằng vài loại thực phẩm chức năng. Thực hiện: Nhóm PV VietNamNet