Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền vừa ký Công văn số 4168/SYT-TCCB gửi các đơn vị y tế trong ngành, yêu cầu chấn chỉnh việc phát ngôn không đúng chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức khi trả lời báo chí.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế cử người phát ngôn của đơn vị theo đúng các quy định về quy chế phát ngôn. Khi giao tiếp với nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần tuân thủ đúng nguyên tắc ứng xử văn minh, thanh lịch. Sở Y tế cũng yêu cầu, các đơn vị cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc phát ngôn, trả lời phỏng vấn đối với các cơ quan thông tấn báo chí nếu đơn vị phát hiện có sai phạm, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Xuân Lộc