Bộ Y tế vừa có Công văn số 7537/BYT-KCB ngày 17/10/2016 về việc chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài bệnh viện trái quy định.

Chan chinh viec dua nguoi benh ra ngoai dieu tri trai quy dinh - Anh 1

Theo đó, giám đốc các bệnh viện phải nghiêm túc chỉ đạo, rà soát và có các hình thức kỷ luật để chấn chỉnh tình trạng giới thiệu và chuyển người bệnh trái quy định; Tăng cường công tác quản lý người bệnh tới khám và điều trị tại bệnh viện; Các bệnh viện có tình trạng quá tải cao, cần đưa người bệnh tới theo dõi, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (đơn vị vệ tinh) trên địa bàn.

Khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về chuyên môn, điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng,... bảo đảm đủ năng lực để tiếp nhận người bệnh; Có hợp đồng trách nhiệm và xây dựng cơ chế quản lý người bệnh giữa bệnh viện với đơn vị vệ tinh; Xây dựng quy định trong nội bộ bệnh viện để hướng dẫn thực hiện chỉ định chuyển người bệnh tới đơn vị vệ tinh; Thực hiện việc chuyển người bệnh theo đúng quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BYT về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

P.T