Bộ Thông tin và Truyền thông ký văn bản số 3366/BTTTT-CBC gửi các cơ quan báo chí về vấn đề trên.

Chan chinh viec cap cac loai the gay nham lan voi The nha bao - Anh 1

Đề nghị kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ, thẻ, gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo là nội dung quan trọng vừa được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ký văn bản số 3366/BTTTT-CBC gửi các cơ quan báo chí.

Cụ thể, các cơ quan báo chí khi cấp giấy giới thiệu cho phóng viên phải đảm bảo các quy định như: Ghi rõ đơn vị làm việc, nội dung, thời gian cụ thể.

Việc làm này nhằm khắc phục tình trạng phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí sử dụng các loại giấy tờ, thẻ dễ gây nhằm lẫn để tiếp xúc doanh nghiệp, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.