VH- Trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin, chủ yếu là trên các website của các doanh nghiệp ở nước ngoài, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch đã sử dụng cụm từ “China beach” để chỉ vùng biển Đà Nẵng.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa có văn bản chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng thường xuyên kiểm tra việc quảng cáo trên mạng, trên ấn phẩm quảng cáo của các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch và đề xuất hình thức xử lý đối với các trường hợp các doanh nghiệp dùng cụm từ “China beach” (Biển Nam Trung Quốc) để chỉ về vùng biển Đà Nẵng. Ngoài ra, văn bản đề nghị Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin Truyền thông xem xét hỗ trợ, làm việc với các nước, qua đó yêu cầu doanh nghiệp các nước cải chính và thống nhất tên gọi các địa danh của Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh gây nhầm lẫn về chủ quyền quốc gia. LINH THY