(Chinhphu.vn) – Ngày 2/8, Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2012, tổ chức tại TP Đà Nẵng, đã đánh giá tình hình xuất bản và công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất bản, đặc biệt là thực hiện các quy định của Pháp luật về xuất bản; trao đổi, thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xuất bản 6 tháng cuối năm 2012...

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng số sách và tài liệu không kinh doanh lưu chuyển toàn ngành là 11.180 cuốn với 162,8 triệu bản, tăng 17% số lượng sách mới phát hành so với cùng kỳ năm 2011 nhưng chỉ đạt 17,1% so với kế hoạch xuất bản đăng kí đầu năm.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các nhà xuất bản vẫn duy trì và giữ vững nhịp độ phát triển, đưa ra những tác phẩm có giá trị, phục vụ nhu cầu đọc của xã hội. Trong đó, có 11.143 cuốn với 162,7 triệu bản do các nhà xuất bản phát hành, tăng 18% đầu sách so với năm 2011; 37 cuốn với 0,114 triệu bản là tài liệu không kinh doanh và 533 loại với 5,32 triệu bản là các văn hóa phẩm.

So với cùng kỳ năm 2011, số lượng xuất bản phẩm nộp lưu chiểu tăng 17%, thể hiện sự nghiêm túc của các nhà xuất bản trong việc thực hiện qui định về nộp lưu chiểu xuất bản phẩm.

Nội dung xuất bản phẩm của các nhà xuất bản đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước ở mọi lĩnh vực đời sống, phục vụ thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Nổi bật là các sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ kỉ niệm các ngày lễ lớn như: Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc; Đồng chí Đỗ Mười – dấu ấn qua những chặng đường lịch sử; Phát triển sự nghiệp giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam…

Đặc biệt, những tác phẩm mới xuất bản với đề tài khoa học, tư liệu lịch sử, dư địa chí… mang tính khoa học và cơ sở pháp lý, những minh chứng rõ ràng, khách quan đã góp tiếng nói đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền và biển, đảo quốc gia.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, số lượng sách vi phạm về nội dung, bị xử lý tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, Cục Xuất bản, Bộ Thông tin - Truyền thông, đã phát hiện và xử lý kịp thời 49 cuốn vi phạm về nội dung xuất bản: 18 cuốn tạm đình chỉ phát hành để thẩm định nội dung; 11 cuốn tạm đình chỉ phát hành để sửa chữa, đính chính; 5 cuốn bị phê bình, nhắc nhở; 3 cuốn vi phạm bản quyền và 12 cuốn vi phạm khác.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn, nhiệm vụ chính của toàn ngành trong 6 tháng cuối năm cần tập trung hoàn thiện thể chế, văn bản luật, cơ chế chính sách trình Quốc hội và Chính phủ xem xét.

Đồng thời, công tác xuất bản tập trung vào nhiệm vụ in ấn, phát hành sách, tài liệu phục các chủ đề trọng tâm như: Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XI; Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phục vụ công tác đối ngoại ...

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh, toàn ngành xuất bản cần kiểm điểm lại vấn đề kiểm duyệt, phát hành các xuất bản phẩm. Tuy số lượng xuất bản phẩm vi phạm 6 tháng đầu năm không cao so với tổng lượng sách xuất bản, nhưng ảnh hưởng, tác động của các ấn phẩm sai phạm không nhỏ.

Do đó, cần chấn chỉnh lại công tác kiểm duyệt để các xuất bản phẩm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, với thuần phong mỹ tục Việt Nam …

Hồng Hạnh