Đây là giai đoạn lúa rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh như đạo ôn, đốm vằn, cháy bìa lá, rầy nâu, sâu cuốn lá…