Hỏi: Theo Luật Hôn nhân và Gia đình quy định đối với các dân tộc thiểu số, thì sau khi vợ, chồng ly hôn, việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con được thực hiện như thế nào?

- Lý Thị Dua (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên -Huế) Trả lời: Điều 20 Nghị định 32/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/3/2002 về Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số, quy định: - Sau khi ly hôn, việc giao con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình cho một bên trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục phải căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con và phải tuân theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. - Đối với các dân tộc theo chế độ phụ hệ hoặc mẫu hệ, cần bảo vệ quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của người vợ hoặc người chồng sau khi ly hôn. Theo Ủy ban Dân tộc