(Chinhphu.vn) - Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng đầu tư cho trẻ em để thực hiện các quyền sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia của trẻ em chính là để đầu tư cho tương lai của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tham dự Lễ Kỷ niệm 20 năm Công ước quốc tế Quyền trẻ em và Hội nghị "Công ước Quyền trẻ em – Từ tầm nhìn tới hành động" ngày 23/2 tại Hà Nội. Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 20/11/1989, Công ước Quyền trẻ em là một văn kiện về quyền con người mang đậm tính nhân văn và được nhiều nước phê chuẩn nhất trên thế giới. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ 2 trên thế giới phê chuẩn Công ước này vào ngày 20/2/1990. Từ sau khi phê chuẩn Công ước, Nhà nước Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Công ước, như nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, làm hài hòa giữa Công ước Quyền trẻ em và luật pháp quốc gia, đẩy mạnh quản lý nhà nước về trẻ em, tăng cường nguồn lực đầu tư cho trẻ em và đặc biệt là ngày càng quan tâm đến vài trò của chính trẻ em và người chưa thành niên. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em là truyền thống lâu đời của dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng đầu tư cho trẻ em, thực hiện các quyền sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia của trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan hữu quan, các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Phó Thủ tướng khẳng định, với nhiều nỗ lực, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở Việt Nam ngày càng được cải thiện, trẻ em nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi đã được khám chữa bệnh miễn phí, tai nạn thương tích trẻ em giảm đáng kể. Các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, Việt Nam vẫn là một nước nghèo, còn nhiều trẻ em rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhận thức về quyền trẻ em còn hạn chế ở một số vùng miền. Ngoài ra, việc chuyển từ nhận thức sang những hành động thiết thực để bảo vệ quyền trẻ em cũng đòi hỏi một nỗ lực lớn. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm qua không thể tách rời với các hoạt động hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Năm 2010, với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ có nhiều nỗ lực cụ thể đế đảm bảo tốt nhất quyền lợi của trẻ em. Kiều Liên