24H.COM.VN - Sở dĩ những câu châm ngôn hay và được ghi nhớ lâu là vì chúng vừa đúng lại vừa sinh động. Không nói đâu xa, những câu châm ngôn trong cuộc sống vợ chồng sau đây cũng nằm trong số đó.