Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm của:

UBND tỉnh Hải Dương: Công văn số 320/BTT- BĐ ngày 7/7/2015, bài “Khiếu nại của các hộ dân phường Hải Tân (TP Hải Dương): Chỉ đạo của UBND tỉnh nằm trên giấy”, Báo Thanh tra số 51, ra ngày 26/6/2015.

UBND huyện Thanh Liêm (Hà Nam): Phiếu chuyển số 318/PC- BTT ngày 6/7/2015 chuyển đơn của ông Phạm Ngọc Viễn, đại diện 8 hộ dân thôn Nghè Trung và thôn Nghè Thượng thuộc xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm.

UBND huyện Tiên Lữ (Hưng Yên): Công văn số 220/BTT- BĐ ngày 29/6/2015, bài “Tiên Lữ (Hưng Yên): Cần giải quyết dứt điểm khiếu nại của bà Hiệp”, Báo Thanh tra số 48, ra ngày 16/6/2015.

UBND TP Trà Vinh: Công văn số 221/BTT- BĐ ngày 29/6/2015, bài “TP Trà Vinh: Bất thường trong cấp GCNQSDĐ cho ông Chương”, Báo Thanh tra số 48, ra ngày 16/6/2015.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

BBĐ