Đến cuối tháng 6/2017, vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) mới chỉ giải được 5.200 tỷ đồng, chiếm 10,4% kế hoạch năm 2017. Việc chậm giải ngân nguồn vốn TPCP gây lãng phí và giảm hiệu quả huy động vốn.

Cham giai ngan von trai phieu gay lang phi nguon luc cong - Anh 1

/**/