Sở Công Thương Hà Nội vừa ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) và đề nghị xin giải tỏa tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Merro (trụ sở chính tại tầng 1, tòa nhà Intracom lô C2F, cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Sở Công Thương cho biết, nếu Công ty TNHH Thương mại Merro chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia BHĐC của công ty theo quy định, thì trong thời hạn 30 ngày (từ ngày 26/9), người tham gia BHĐC cần thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương Hà Nội (số 331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy; điện thoại: 04.62691251) và nộp kèm theo các tài liệu chứng minh để Sở tổng hợp, yêu cầu Công ty Merro thực hiện nghĩa vụ với người tham gia BHĐC theo đúng quy định của pháp luật.

Đến hết ngày 26-10-2016, nếu Sở Công Thương không nhận được thông báo của người tham gia BHĐC phản ánh việc công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia BHĐC, thì Công ty TNHH Thương mại Merro được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định. Đồng thời, Sở sẽ ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa tiền ký quỹ cho Công ty TNHH Thương mại Merro.

Thanh Hiền