(PL&XH) - Bạn đọc Nguyễn Văn Quang (quang.tgcl@yahoo.com) cho hay, anh ký hợp đồng thuê nhà thời hạn 1 năm với chủ nhà. Theo đó, chủ nhà đã thông báo với tổ trưởng tổ dân phố nơi anh sắp chuyển tới.

Bạn đọc Nguyễn Văn Quang (quang.tgcl@yahoo.com) cho hay, anh ký hợp đồng thuê nhà thời hạn 1 năm với chủ nhà. Theo đó, chủ nhà đã thông báo với tổ trưởng tổ dân phố nơi anh sắp chuyển tới. Hộ này vừa chuyển đến một ngày thì ngày hôm sau đồng chí CA khu vực lại kiểm tra tạm trú tạm vắng và anh Quang chưa kịp đăng ký tạm trú, tạm vắng với CA phường. CA phường đã giữ CMND và hẹn anh 2 ngày sau lên giải quyết. Họ nói, anh vi phạm Luật Cư trú, yêu cầu nộp 150.000 đồng. Đó là mức châm trước, nếu đúng phải phạt 1.500.000 đồng.

“Nhưng tôi tìm hiểu thông tin trên mạng thì biết, Điều 30 Luật Cư trú nêu, tôi có thể đăng ký tạm trú tạm vắng trong vòng 30 ngày. Sau 30 ngày nếu không đăng ký tạm trú tạm vắng sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Điều 30 Luật Cư trú quy định, những trường hợp phải đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký tạm trú, thẩm quyền đăng ký tạm trú, điều chỉnh những thay đổi về sổ tạm trú, giá trị pháp lý của sổ tạm trú và xóa tên trong sổ tạm trú. Cụ thể, đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ (khoản 1 Điều 30 Luật Cư trú).

Đăng ký tạm trú là một trong những chế định quan trọng của Luật Cư trú nhằm đảm bảo quyền tự do cư trú của công dân. Các trường hợp phải đăng ký tạm trú là: người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại CA xã, phường, thị trấn.

Trường hợp đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng ký lại. Ngoài ra, Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30-11-2010 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn thêm, lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú. Như vậy, tôi có bị xử phạt hành chính trong trường hợp này không?” – anh Quang hỏi.

Về trường hợp của anh, luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Văn phòng Luật sư New Visition tư vấn như sau, khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú ban hành ngày 29-11-2006, có hiệu lực từ ngày 1-7-2007 quy định về việc đăng ký tạm trú thì: “Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại CA xã, phường, thị trấn”.

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày anh chuyển đến chỗ ở mới, anh phải đăng ký tạm trú với CQCA phường nơi đó. Trường hợp này, anh mới chuyển đến được 1 ngày thì việc chưa đăng ký tạm trú không bị coi là vi phạm hành chính. Do đó, anh sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Có thể CA phường căn cứ vào ngày tháng ghi trên Hợp đồng thuê nhà giữa anh và chủ nhà để tính ngày anh bắt đầu chuyển đến. Anh cần trình bày rõ việc chuyển đến chính thức của mình.

Phòng Bạn đọc