Khi con làm sai, cha mẹ thông thường sẽ xử lý hậu quả, còn cha mẹ thông thái xử lý gốc rễ vấn đề. Họ cũng tuyệt đối không so sánh con với ai khác mà khuyến khích con hãy là chính mình.

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 1

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 2

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 3

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 4

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 5

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 6

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 7

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 8

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 9

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 10

Cha me thong thai khuyen khich con la chinh minh - Anh 11