Theo trình bày của chị L.T.M, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An: Chị M sinh năm 1992, khi sinh ra chị được mẹ đặt tên và đi khai sinh bằng tên đó. Tuy nhiên, hiện tại chị M thấy tên của mình quá xấu, gây mặc cảm và tự ti trong công việc cũng như giao tiếp xã hội, làm ảnh hưởng đến lợi ích của chị M.

Chị M hỏi: Chị M có được quyền tự ý thay đổi tên của mình bằng một tên khác hay không ? Việc thay đổi tên gọi có làm ảnh hưởng đến các quyền của chị M không?

Trọng Hải - Lâm Tùng