Ông Michael Lohan vừa mới xác nhận với tờ tạp chí US của Mỹ là con gái ông - “Cô nàng lắm chiêu” Lindsay Lohan có mối quan hệ đồng tính với DJ Samantha Ronson.