Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong trường hợp người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình...

Cha chet, co phai nop tien cap duong nuoi em? - Anh 1

Khi còn sống, hằng tháng ba tôi đến cơ quan thi hành án nộp 1 triệu đồng cấp dưỡng nuôi con riêng của ông ấy theo bản án của tòa. Nay ba tôi mất thì tôi có phải đi nộp tiền cấp dưỡng nuôi em thay ông ấy không?

Tuan Khanh Pham ( phamtkhanh_4795@yahoo.com )

Luật sư NGÔ THỊ NGỌC THU, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 118 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

3. Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

4. Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

6. Trường hợp khác theo quy định của luật.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì khi cha của bạn mất thì nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con của ông ấy cũng chấm dứt.

Đồng thời, luật không quy định bạn phải nộp tiền cấp dưỡng thay ông ấy (trừ khi bạn tự nguyện tiếp tục cấp dưỡng nuôi em).