(NDHMoney) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 134 (Cecico134).

Phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 của Chính phủ (Nghị định 01/2010/NĐ-CP) về chào bán cổ phần riêng lẻ do không nộp hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện chào bán theo quy định tại Nghị định 01/2010/NĐ-CP.

Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) do không lập trang thông tin điện tử theo quy định.

Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định 85/2010/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định. Tổng cộng mức phạt tiền đối với công ty là 80 triệu đồng.