Cất công lặn lội từ quê nhà sang cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, cho nên các CĐV đang làm đủ mọi cách để tìm một chiếc vé vào sân...