Các cổ động viên nước chủ nhà cho biết lực lượng cổ vũ tuyển Malaysia gặp Việt Nam không đông lắm vì thời điểm và giá vé. Họ cho rằng cổ động viên Việt Nam rất thân thiện.

Trương Khởi (từ Myanmar)