Theo bà Hà Thị Du - Chủ tịch CĐ TAND huyện Chợ Đồn, trong 5 năm liền (từ năm 2010 - 2015), CĐ TAND huyện Chợ Đồn đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan chú trọng thực hiện tốt hai vấn đề cốt lõi, đó là: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và gắn phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa với các phong trào thi đua trong cơ quan.

CD TAND huyen Cho Don (tinh Bac Kan): 5 nam lien la co quan dat chuan van hoa - Anh 1

Khuôn viên Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) luôn được giữ gìn sạch sẽ, phong quang.

Theo bà Du, ở TAND huyện Chợ Đồn, BCHCĐ và lãnh đạo cơ quan luôn lắng nghe ý kiến của đoàn viên, CB, CCVC trong cơ quan. Do vậy, không khí làm việc trong đơn vị luôn dân chủ, cởi mở, lành mạnh. CB, CCVC luôn chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện 8 giờ làm việc có hiệu quả; đảm bảo môi trường, cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp; tham gia tích cực các hoạt động VHVN - TDTT và các hoạt động xã hội từ thiện...

CĐ TAND huyện cùng lãnh đạo cơ quan luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH và luôn được đoàn viên, CB, CCVC trong cơ quan tích cực hưởng ứng. Chính nhờ vậy, trong những năm qua, số lượng các vụ án được TAND huyện thụ lý, giải quyết khá cao, đảm bảo thời gian tố tụng, không có án quá hạn luật định, không có bản án hoặc quyết định đã xét xử có kháng cáo...

Xuân Trường