Từ 14 - 17.11, CĐ TCty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tổ chức đoàn đi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. Trong đó, từ 14 - 15.11 thăm các xã tại Hòa Bình và ủng hộ 200 triệu đồng; từ 16 - 16.11 thăm các xã tại Nghệ An và ủng hộ 253 triệu đồng.