Ngày 21.9, CĐ ngành GDĐT tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động CĐ 9 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch công tác những tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm học 2016 - 2017.

CD nganh GDDT tinh Ca Mau: 9 thang dau nam so luong doan vien tang gan 450 nguoi - Anh 1

9 tháng qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định hơn năm học trước, song vẫn còn một bộ phận viên chức và NLĐ ngoài lương cơ bản không có khoản phụ cấp nào của nhà nước. CĐ ngành có gần 18.000 đoàn viên, tăng gần 450 người so cùng kỳ năm học trước. CĐ ngành đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa một số nhà từ Quỹ “Mái ấm gia đình” và 3 “Nhà đồng nghiệp” (kinh phí 60 triệu đồng)… LĐLĐ tỉnh và CĐ ngành GDĐT tỉnh Cà Mau trao 2 cờ thi đua, hơn 80 bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và xây dựng tổ chức CĐ trong năm học vừa qua.

THÔNG SẮC