CĐ các KCN tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho hơn 80 cán bộ CĐ thuộc các CĐCS trực thuộc và phối hợp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

CD cac KCN tinh Thai Nguyen: Tap huan ky nang thuong luong ky ket TULDTT - Anh 1

CĐ các KCN tỉnh tuyên truyền pháp luật cho NLĐ tại Cty TNHH KSD Vina

Các học viên được nghe đồng chí Đoàn Mạnh Thắng - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh - tập huấn, trao đổi một số nội dung liên quan đến kỹ năng thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT gồm cơ sở pháp lý, các quy định, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ VN về TƯLĐTT; về thực trạng thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT tại cơ sở hiện nay; Các học viên được trao đổi về các hình thức và phương pháp thu thập, xử lý các thông tin để thương lượng, ký kết một bản TƯLĐTT; kỹ năng cơ bản trong đàm phán thương lượng TƯLĐTT có hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại buổi tập huấn đồng chí Ngô Việt Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - lưu ý các CĐCS trong quá trình chuẩn bị hội nghị NLĐ và thương lượng ký kết thỏa ước lao động phải phát huy quyền làm chủ của NLĐ; tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

B.T