Trong lễ phát biểu ăn mừng chiến thắng không tưởng của ông Trump vào nửa đêm 8/11 (giờ địa phương), cậu ấm Barron Trump "mắt nhắm mắt mở" chia sẻ niềm vui với cha.

2T (Video: Daily Mail)