Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 19-12 đưa tin cầu Rạch Miễu chưa thông xe nhưng người dân đã đi lại thoải mái, vừa ảnh hưởng tiến độ thi công vừa nguy hiểm tính mạng.