Một con cá khổng lồ ở vùng biển Florida, Mỹ sau khi cắn câu đã lôi thẳng người câu xuống biển.

Tuy nhiên, sau đó con cá khổng lồ "bướng bỉnh" vẫn bị cần thủ này khuất phục.

Theo VTC