– Trong những năm gần đây, công tác đối ngoại nhân dân ngày càng được đẩy mạnh và trở thành một bộ phận không thể tách rời của nền ngoại giao Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950 - 17/11/2010), phóng viên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch LHCTCHNVN Vũ Xuân Hồng xung quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Đồng chí Vũ Xuân Hồng: Vào ngày 17/11/1950, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam đã được thành lập, về sau đổi tên thành Ủy ban hòa bình Việt Nam, là thành viên của Hội đồng Hòa bình Thế giới. Đại hội Đại biểu lần thứ IV của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thống nhất lấy ngày này là Ngày Truyền thống. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ các cán bộ đối ngoại nhân dân đã tham gia vào các hoạt động của tổ chức thành viên và của Liên hiệp. Thành công của Liên hiệp trong 60 năm qua có thể được ghi nhận trên một số bình diện sau. , về mặt đường lối nhận thức và chủ trương, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ, “lấy dân làm gốc”, đưa đối ngoại nhân dân trở thành “binh chủng hợp thành” của đối ngoại của Đảng, đối ngoại của Nhà nước và đối ngoại nhân dân trở thành nền ngoại giao trong thời đại Hồ Chí Minh… Trong quá trình phát triển, chúng ta đã hình thành chủ trương, chính sách, phương châm, nội dung, tổ chức cho đối ngoại nhân dân vào cuộc, tham gia vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước, xây dựng Tổ quốc trong thời bình. lực lượng đối ngoại nhân dân với phương thức hoạt động rất đặc thù của mình, vừa chính thức, vừa không chính thức; vừa mềm dẻo và linh hoạt, sáng tạo trong cách tiếp cận giữa con người và con người đã đi trước, làm người lót đường, là người đột phá cho quan hệ giữa nước ta với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, khi nước ta còn non trẻ, đối ngoại nhân dân đã đi trước một bước tiếp cận với phong trào hòa bình, phong trào dân chủ và nhân dân thế giới. Trong thực tế, các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trước đây đã làm những việc mà cả thế giới khâm phục. Đó là đã tạo dựng được “mặt trận nhân dân thế giới” đoàn kết, ủng hộ, bảo vệ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mặt trận này rất sâu rộng, hiệu quả, phối hợp với từng chiến thắng của chúng ta trên chiến trường, dẫn tới chiến thắng hoàn toàn trên đất nước chúng ta. Chúng ta đã tạo dựng được mạng lưới bạn bè mà cả cuộc đời họ dành cho Việt Nam mà đến bây giờ tình cảm đó vẫn còn. Những năm tháng vừa qua, trong tình hình Việt Nam có những bước đổi mới, trong bối cảnh hội nhập, đối ngoại nhân dân kế thừa truyền thống tốt đẹp đó đã làm tốt vai trò của mình đối với công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, giữ quan hệ với bạn bè cũ, phát triển quan hệ đối tác mới, gây dựng mạng lưới bạn bè mới, đoàn kết, hiểu biết với Việt Nam, chia sẻ giúp đỡ Việt Nam. Vận động viện trợ nước ngoài cũng được làm rất tốt. Đối ngoại nhân dân 60 năm qua đã hoàn thành được sứ mệnh của mình… Đại hội X vừa qua đã đề ra phương châm cho đối ngoại nhân dân là chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Đó là nội dung và phương châm mà những người làm công tác đối ngoại nhân dân thế hệ hôm nay và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với đội ngũ 56 tổ chức thành viên ở trung ương, 35 hội và Liên hiệp ở các địa phương, hàng nghìn các đối tác bên ngoài góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của nhà nước ta trong tình hình hội nhập và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. PV: Đồng chí Vũ Xuân Hồng: Trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, có sự phối, kết hợp chặt chẽ đồng thời có sự phân công: Đối ngoại của Đảng, đối ngoại của Nhà nước và đối ngoại của nhân dân. Sứ mệnh của Liên hiệp là làm thế nào để nhân dân thế giới hiểu biết Việt Nam hơn. Để làm việc đó đòi hỏi tính chuyên môn, chuyên nghiệp và cả nghệ thuật quan hệ giữa con người với con người để làm thế nào khơi dậy chiều sâu về văn hóa, truyền thống, cái hay, cái đẹp, cái khó khăn để bạn bè chia sẻ, ủng hộ Việt Nam, đảm bảo môi trường hợp tác hữu nghị. PV: Đồng chí Vũ Xuân Hồng: Trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, cùng với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân nhằm vận động quần chúng trong nước và quốc tế đồng tình, ủng hộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, làm cầu nối giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, góp phần tích cực vào việc giữ gìn hòa bình, cải thiện và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Để làm được việc đó, đối ngoại nhân dân không chỉ là công việc lễ nghi, khánh tiết chung chung. Nó còn bao gồm cả vận động chính trị, vận động văn hóa, vận động viện trợ. Các hội hữu nghị phải đổi mới mạnh mẽ để trở thành cầu nối quan hệ về chính trị, kinh tế, thương mại văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, du lịch, giao lưu. Con người với con người và các tổ chức nhân dân càng gắn kết hiểu biết lẫn nhau sẽ là nền tảng phát triển trong tình hình mới. Có nhiều người cho rằng, đối ngoại nhân dân chỉ giữ vai trò trong công cuộc giải phóng đất nước. Tuy nhiên, theo tôi, đối ngoại nhân dân bây giờ càng có vị trí quan trọng hơn. PV: Đồng chí Vũ Xuân Hồng: Hoạt động của các TCPCPNN ở Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và đóng góp của họ hết sức có ý nghĩa. Thứ nhất, đây là kênh trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ cho các dự án viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển bền vững. Đặc biệt trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, các TCPCPNN có nhiều kinh nghiệm trên toàn thế giới. Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, đặc biệt là sự sáng tạo của nhân dân Việt Nam, chúng ta đã sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ này và áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và đã có nhiều mô hình tốt, hiệu quả, được thế giới công nhận. Về lĩnh vực rà phá bom mìn, chất độc da cam, hỗ trợ các vùng trước đây đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề, những người thương tật do chiến tranh để lại, cũng là mối quan tâm của chúng ta thời gian qua. Đây cũng là lĩnh vực mà các TCPCPNN có kinh nghiệm, có điều kiện về khoa học, kỹ thuật công nghệ để giúp chúng ta. Thời gian vừa qua, các TCPCPNN vừa giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo, vừa giúp giải quyết những vấn đề liên quan tới hậu quả chiến tranh và hỗ trợ Việt Nam khi có thiên tai. Đặc biệt hiện nay có ba vấn đề mới mà các TCPCPNN tập trung quan tâm vào hỗ trợ Việt Nam là môi trường và bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu (là vấn đề lớn và mới đang đặt ra với chúng ta); phòng chống, ngăn ngừa giảm thiểu hậu quả các dịch bệnh. 10 năm gần đây, viện trợ không hoàn lại trực tiếp tới người dân vào khoảng 1,3 tỉ USD. Đây là nguồn lực quan trọng, có ý nghĩa, đặc biệt ở những nơi nghèo nhất, khó khăn nhất, vùng sâu, vùng xa, những vùng do ngân sách còn hạn chế, do điều kiện thực tế của chúng ta chưa vươn tới và làm tốt được. Hàng năm, khoản viện trợ này đều tăng lên; năm 2009 được 275 triệu USD. Năm nay chúng tôi dự kiến viện trợ của nước ngoài lên khoảng 300 triệu USD. Đây là nguồn viện trợ có ý nghĩa, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, các lĩnh vực khác của Việt Nam. Ngoài ra, thông qua các TCPCPNN, bạn bè quốc tế đến Việt Nam thấy được văn hóa, sự đổi mới của con người Việt Nam, truyền thống, sự cần cù, quyết tâm của người Việt Nam. Qua đó tác động trở lại tới chính khách, chính phủ của nước họ để họ thay đổi chính sách với Việt Nam, tạo dựng mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam ở các quốc gia, các châu lục. Đó chính là sứ mệnh của đối ngoại nhân dân kết hợp với vận động viện trợ kinh tế, xã hội, đồng thời gây dựng cơ sở quần chúng, nền tảng của nhân dân cho quan hệ của Việt Nam với quốc tế. PV: Đồng chí Vũ Xuân Hồng: Các TCPCPNN đã thực triển khai các chương trình, dự án giúp Việt Nam hàng chục năm nay. Thông qua các dự án, hơn 700 TCPCPNN đang hoạt động tại Việt Nam đã góp phần tích cực chuyển tải thông tin về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến thế giới, giúp bạn bè thế giới hiểu thêm về Việt Nam, giúp mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân và các đối tác của các nước đối với Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Với những đóng góp tích cực cho giảm nghèo và phát triển tại Việt Nam, 109 TCPCPNN đã được vinh danh và trao tặng bằng chứng nhận tại Lễ ghi nhận đóng góp của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam năm 2010 diễn ra tại Hà Nội vào sáng 14/11/2010. Đây là lần đầu tiên, Liên hiệp với tư cách là tổ chức đầu mối vận động viện trợ và quan hệ với các TCPCPNN của cả nước ta tổ chức lễ ghi nhận đóng góp của các TCPCPNN, không chỉ tất cả mà một số TCPCPNN trong năm 2010, đặc biệt ghi nhận các cam kết của các tổ chức có cam kết trong xóa đói giảm nghèo trong năm 2011. Đây là hoạt động được Liên hiệp đưa vào trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm thành lập. Sự kiện này sẽ được tiếp diễn hàng năm trở thành truyền thống của Liên hiệp trong quan hệ với các TCPCPNN. PV: