Nội dung hoop môn cầu mây cũng khởi tranh ngày hôm qua. Vòng đấu đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam chỉ đạt 430 điểm.